Orb Project Manager


Online nástroj pro projektový management

klient: Orbpm.com

12/2012

  • zpracování vizuální identity
  • webdesign
  • vývoj aplikace

Online nástroj pro správu projektů, lidských zdrojů a přiřazování úkolů.

www.orbpm.com